ข่าวกิจกรรม

 • บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จัดอบรม ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

  บริษัท  โล้วเฮงหมงมอเตอร์  จำกัด  จัดอบรม  ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (Yamaha Riding Skill)  ให้กับน้องๆ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  จังหวัดนครปฐม 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ บริษัท บิซิฟอร์ม โปรดักส์ จำกัด

  วันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2556  ที่ผ่านมา  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่ปลอดภัย (Learn To Ride Program)  ให้พนักงาน บริษัท บิซิฟอร์ม โปรดักส์ จำกัด
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรมหลักสูตร ขับขี่ปลอดภัยให้กับ บริษัท อินนิซิส จำกัดและบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่ปลอดภัย (Learn To Ride Program) 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับ พนักงานบริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จํากัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับพนักงาน บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จํากัด
  อ่านต่อ
 • บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3

  บริษัท  มิตรยนต์พัทยา จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดชลบุรี  ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับ บริษัท จาร์ดีน ชิลด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด

  วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2556  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่ปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท จาร์ดีน ชิลด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด 
  อ่านต่อ
 • บริษัท บิ๊กยามาฮ่า จำกัด จัดอบรม ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ครั้งที่ 6

  วันพุธที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.2556  ที่ผ่านมา  บริษัท บิ๊กยามาฮ่า จำกัด ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมหลักสูตร  ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไป และพนักงานบริษัท เค ไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA)  จัดอบรม  ขับขี่ปลอดภัย (Learn To Ride Program) ให้กับประชาชนทั่วไป  และพนักงานบริษัท เค ไลน์  คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  อ่านต่อ
 • บริษัท อีฮงยามาฮ่า จำกัด จัดอบรม ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ครั้งที่ 4

  บริษัท  อีฮงยามาฮ่า  จำกัด   จัดอบรม  ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Yamaha Riding Skill)  ให้กับ น้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท อีฮงยามาฮ่า จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3

  บริษัท  อีฮงยามาฮ่า  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 31