ข่าวกิจกรรม

 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับประชาชนทั่วไป

  วันพฤหัสที่ 4  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย  ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
  อ่านต่อ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชมอเตอร์ไซค์ จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับน้องๆโรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  มหาราชมอเตอร์ไซค์  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดกระบี่  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  และบริษัท  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมือใหม่ ให้กับประชาชนทั่วไป

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  จัดอบรม  การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมือใหม่ (How To Ride Program)  ให้กับประชาชนทั่วไป 
  อ่านต่อ
 • บริษัท โชคอนันต์ชุมพร จำกัด จัดอบรม ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดชุมพร

  บริษัท  โชคอนันต์ชุมพร  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดชุมพร  จัดอบรม  ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (Yamaha Riding Skill)  ให้กับน้องๆ วิทยาลัยสารพัดช่าง 
  อ่านต่อ
 • บริษัท โชคอนันต์ชุมพร จำกัด จัดอบรม ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

  บริษัท  โชคอนันต์ชุมพร  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดชุมพร  จัดอบรม  ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย(Yamaha Riding Skill)  ให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
  อ่านต่อ
 • บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (กาญจนบุรี) จัดอบรม การทำใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์

  บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (กาญจนบุรี)  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จัดอบรม ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

  บริษัท  โล้วเฮงหมงมอเตอร์  จำกัด  จัดอบรม  ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (Yamaha Riding Skill)  ให้กับน้องๆ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  จังหวัดนครปฐม 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่ บริษัท บิซิฟอร์ม โปรดักส์ จำกัด

  วันพฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2556  ที่ผ่านมา  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่ปลอดภัย (Learn To Ride Program)  ให้พนักงาน บริษัท บิซิฟอร์ม โปรดักส์ จำกัด
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรมหลักสูตร ขับขี่ปลอดภัยให้กับ บริษัท อินนิซิส จำกัดและบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่ปลอดภัย (Learn To Ride Program) 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับ พนักงานบริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จํากัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) จัดอบรมหลักสูตร  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับพนักงาน บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จํากัด
  อ่านต่อ
1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 31