ข่าวกิจกรรม

 • YRA จัดอบรม การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมือใหม่ ให้กับประชาชนทั่วไป

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA)  จัดอบรม การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมือใหม่ (How  To Ride Program)  ให้กับประชาชนทั่วไป 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(YRA)  จัดอบรม  ขับขี่ปลอดภัย  ให้กับพนักงานบริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด   ได้มาเรียนรู้ถึงทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง 
  อ่านต่อ
 • บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จัดอบรม ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

  บริษัท  โล้วเฮงหมงมอเตอร์  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดกาญจนบุรี  จัดอบรม  การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ให้กับน้องๆโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 
  อ่านต่อ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประจันต์วัฒนยนต์ จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 2

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศรีประจันต์วัฒนยนต์  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท ยามาฮ่าพลับพลา จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 12

  บริษัท  ยามาฮ่าพลับพลา จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดจันทบุรี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

  บริษัท  โล้วเฮงหมงมอเตอร์  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  จัดอบรม  ขับขี่ปลอดภัย   ให้กับพนักงานบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา 
  อ่านต่อ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งทงกี่ยานยนต์ จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 2

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งทงกี่ยานยนต์  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท กิจเจริญไทย จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4

  บริษัท  กิจเจริญไทย จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ยกทัพเข้าอบรมหลักสูตร การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมืออาชีพ

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมืออาชีพ (Professional Riding Skill) ให้กับพนักงานบริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
  อ่านต่อ
1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 32