ข่าวกิจกรรม

 • บริษัท ยามาฮ่าพลับพลา จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 12

  บริษัท  ยามาฮ่าพลับพลา จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดจันทบุรี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

  บริษัท  โล้วเฮงหมงมอเตอร์  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  จัดอบรม  ขับขี่ปลอดภัย   ให้กับพนักงานบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา 
  อ่านต่อ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งทงกี่ยานยนต์ จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 2

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งทงกี่ยานยนต์  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท กิจเจริญไทย จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4

  บริษัท  กิจเจริญไทย จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • บริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ยกทัพเข้าอบรมหลักสูตร การขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมืออาชีพ

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  จัดอบรมหลักสูตร  ขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับมืออาชีพ (Professional Riding Skill) ให้กับพนักงานบริษัท แมน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
  อ่านต่อ
 • บริษัท ยามาฮ่าพลับพลา จำกัด จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

  วันพฤหัสบดีที่  4 เมษายน  พ.ศ.2556  ที่ผ่านมา  บริษัท ยามาฮ่าพลับพลา  จำกัด  ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ในจังหวัดจันทบุรี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
  อ่านต่อ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประจันต์วัฒนยนต์ จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนทั่วไป สนาม 1

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประจันต์วัฒนยนต์   ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมกับ  สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
  อ่านต่อ
 • YRA ร่วมกับ หจก.แม็คม่าแมน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงานบริษัท สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำกัด รุ่นที่ 2

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  ร่วมกับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แม็คม่าแมน  จัดอบรม ทฤษฎีขับขี่ปลอดภัย  ให้กับพนักงานบริษัท  สแตนเล่ย์  เวิร์คส์ จำกัด รุ่นที่ 2
  อ่านต่อ
 • YRA จัดอบรม การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับบริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

  สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)  จัดอบรม  การทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  ให้กับบริษัท  แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  อ่านต่อ
1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .. 32